قدرت سياسي

امتیاز:
قدرت سياسي

موضوع « قدرت و آزادي فرد » يكي از مهمترين مسائل فلسفة سياست در روزگار ماست.

نويسنده : ژان ويليام لاپي ير
ترجمة بزرگ نادر زاد

چاپ چهارم


قیمت: 55.000 ریال
تعداد: 

دیدگاه ها
نوشتن دیدگاه برای این محصول!
نام
ایمیل
متن دیدگاه
امتیاز برای محصول
Copyright Portal Pastel
جوملا فارسی