ارادة معطوف به قدرت

امتیاز:
ارادة معطوف به قدرت

نیچه در آخرین و معروفترین اثر خود از زندگی در برابر شعور و از غریزه ، در برابر دانستن دفاع می کند و کشش به سوی توانایی و قدرت را محور حیات انسان و آثار او می داند.

نويسنده : فردريش نيچه
ترجمة دكتر محمد باقر هوشيار

چاپ هشتم


قیمت: 150.000 ریال
تعداد: 

دیدگاه ها
نوشتن دیدگاه برای این محصول!
نام
ایمیل
متن دیدگاه
امتیاز برای محصول
Copyright Portal Pastel
جوملا فارسی