سودمندي و ناسودمندي تاريخ براي زندگي

امتیاز:
سودمندي و ناسودمندي تاريخ براي زندگي

كتاب حاضر نه فقط حاوي بسياري از نكات عمدة عقايد و آثار نيچه است ، بلكه بيانية صريحي دربارة عميق ترين علايقي است كه به تمام آثار او جان مي بخشد.

نويسنده : فريدريش نيچه
ترجمة عباس كاشف / ابوتراب سهراب

چاپ ششم


قیمت: 0.000 ریال

دیدگاه ها
نوشتن دیدگاه برای این محصول!
نام
ایمیل
متن دیدگاه
امتیاز برای محصول
Copyright Portal Pastel
جوملا فارسی