نامه هاي اروميه

امتیاز:
نامه هاي اروميه

اسناد و مكاتبات محمد صادق ميرزا معزالدوله از حكومت اروميه از شوال 1324 تا ربيع الاول 1333 .

دورةحكمروايي شاهزاده محمد صادق ميرزا معزالدوله در اروميه ،كه اسناد و گزارشهاي مربوط به آن موضوع اصلي اين كتاب را تشكيل مي دهد، شبيه ساير ادوار، شاهد كشمكش هاي دروني و بيروني متعدد بود.

به كوشش كاوه بيات

چاپ دوم


قیمت: 100.000 ریال
تعداد: 

دیدگاه ها
نوشتن دیدگاه برای این محصول!
نام
ایمیل
متن دیدگاه
امتیاز برای محصول
Copyright Portal Pastel
جوملا فارسی