لبة تيغ

امتیاز:
لبة تيغ

سرگذشت جواني كه در جنگ جهاني اول يكي از دوستانش به خاطر او كشته مي شود و اين حادثه او را تكان مي دهد و به جست و جوي جواب مسائل ابدي بر مي انگيزد.

نويسنده: سامرست موآم
ترجمة مهرداد نبيلي

چاپ دوازدهم


قیمت: 0.000 ریال

دیدگاه ها
نوشتن دیدگاه برای این محصول!
نام
ایمیل
متن دیدگاه
امتیاز برای محصول
Copyright Portal Pastel
جوملا فارسی